Jézusom bízom benned...

Lelki Program

„A zarándoklat hitből fakadó együttlét, melynek célja, hogy hitünket, keresztény elkötelezettségünket az Egyház közösségében megerősítsük, hogy őszinte szívvel Istent keresve előrehaladjunk életünk zarándokútján.”

A zarándoklat kifejezetten vallásos jellegű. Ez kifejeződik a napok beosztásában is; ehhez méltó részvételt kérünk mindenkitől. A napok „lelki gerincét” a szentmise, az elmélkedés, a csend és a rózsafüzér-imádság adja meg. Emellett természetesen alkalom nyílik a mély beszélgetésekre, az ismerkedésre és a vidámságra is.

Miért vállaljuk a zarándoklást? Zarándokolunk, hogy kérjünk az Istentől különböző kegyelmeket: hogy jól döntsünk az élethivatásunkat illetően, hogy felvegyenek az iskolába, a szeretteink egészségéért, megtéréséért... Zarándokolunk hálából az Istentől kapott kegyelmekért, a jóért, melyben részesültünk... Zarándokolunk, hogy kifejezzük szeretetünket az Isten iránt, hogy tanúságot tegyünk a szeretetünk, a hitünk mellett.

„Minden zarándoklatban egyszerre van benne az elszakadás és a visszatérés. Fizikai és lelki értelemben egyaránt. Eltávolodom a rossz szokásaimtól, a lehetetlen viselkedésemtől, a zűrös múltbeli ügyeimtől. Visszatérve pedig egészen új szemmel láthatom a dolgaimat, tisztul a kép a magam és a környezetem jövőjéről. Mindannyiunknak nagy szükségünk van erre a friss látásra.” Elszakadás a mindennapi valóságunktól segít elcsendesedni, összpontosítani figyelmünket a dolgokra, melyekkel vagy nem tudunk, vagy nem akarunk foglalkozni a hétköznapi életünkben. A zarándoklat kiváló lehetőséget ad hozzá.

Szent Fausztina nővér felajánló imája

Ó Jézus, szelíd Szívedből, mint kristályból, úgy áradnak felénk az Isteni Irgalmasság sugarai, ezért könyörgök hozzád, Uram Jézus, fogadj be irgalmas Szívedbe.
Tedd irgalmassá szememet, hogy ne ítéljek elhamarkodottan, és ne gyanakodjak senkire, hanem minden lélekben a jót lássam, s segítőkész legyek. Tedd irgalmassá fülemet, hogy meghallhassam testvéreim kívánalmát, és hívásuk elől soha el ne zárkózzak.
Tedd irgalmassá nyelvemet, hogy rosszat senkire se mondjak, s megbocsátó figyelmes szavakra találjak. Tedd irgalmassá és jóságossá kezemet, hogy minden fáradságot és nehézséget magamra vehessek mások terheinek enyhítésére.
Tedd irgalmassá és segítőkésszé lábamat, hogy fáradtságom és kimerültségem ellenére segítsek a rászorulókon.
Tedd irgalmassá és minden nyomorúság előtt nyitottá szívemet. Segíts, hogy senki elől el ne zárkózhassak, sose beszéljek a saját szenvedéseimről. Fogadj be szentséges Szívedbe, Jézusom.
Uram, találjon a te Irgalmasságod nyugalmat bennem.
Válts meg engem, Te vagy MINDENEM! Hozzád könyörgök, Uram, Te vagy a Mindenható Szeretet, magasztalom irgalmas Jóságod. Ámen.
Szűz Mária, az Isteni Irgalmasság közvetítője, könyörögj érettünk!

© 2014, Mercy Pilgrim