Duchovný program

„Púť je spolubytie prameniace z viery, jej cieˇlom je posilnenie našej viery, kresťanskej zaviazanosti v spoločenstve Cirkvi, aby sme pokračovali na púti nášho života hˇladajúc Boha úprimným srdcom”

Púť má vyslovene náboženský charakter. To sa vyjadruje aj v dennom poriadku; preto by bolo dobré aby sa každý aj takto správal. Duchovným základom dňa je svätá omša, rozjímanie, ticho a modlenie sa ruženca. Pritom je, samozrejme možnosť na prehĺbené rozhovory, spoznanie jeden druhého aj na veselosť.

Prečo sa vydávame na púť? Putujeme, aby sme prosili od Boha rôzne milosti: dobré rozhodnutia o povolaní v živote, prijatie do školy, zdravie našich blízkych, porozumenie... Putujeme z vďačnosti za Božiu milosť, za dobro, ktorého sa nám dostalo. Putujeme, aby sme vyjadrili lásku k Bohu, aby sme vydali svedectvo o našej láske a viere.

„Na každej púti je prítomný spoločný odchod a návrat. V duchovnom aj fyzickom zmysle. Zbavujem sa svojich zlozvykov, nemožného správania a zmätkov z minulosti. Po návrate uvidím moje záležitosti celkom novými očami, vyčistí sa mi obraz mojej budúcnosti. Každý z nás potrebuje toto občerstvené videnie.” Vyčlenenie sa z reality našich všedných dní nám pomôže byť v tichu, sústreďovať našu pozornosť na veci, ktorými sme sa nemohli alebo nechceli zaoberať v našom každodennom živote. Na to je púť vynikajúcou príležitosťou.

Modlitba o Božie milosrdenstvo pre svet

„Ó, Bože veľkého milosrdenstva, nekonečná Dobrota, hľa, dnes celé ľudstvo volá z priepasti svojej úbohosti, o Tvoje milosrdenstvo, o Tvoje zľutovanie, ó, Bože. A volá mocným hlasom svojej úbohosti. Láskavý Bože, neodmietaj modlitby vyhnancov tejto zeme. Ó, Pane, nepochopiteľná Dobrota, ktorý poznáš skrz-naskrz celú našu úbohosť a vieš, že vlastnými silami nie sme schopní pozdvihnúť sa k Tebe, preto Ťa pokorne prosíme, zahŕňaj nás svojou milosťou a rozmnožuj v nás neustále svoje milosrdenstvo, aby sme verne plnili Tvoju svätú vôľu po celý život i v hodine smrti. Nech nás chráni všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva pred útokmi nepriateľov našej spásy, aby sme s dôverou, ako Tvoje deti, čakali na Tvoj druhý príchod, ktorého deň iba Ty poznáš. Dúfame, že dostaneme všetko, čo nám Ježiš prisľúbil, napriek všetkej našej úbohosti, lebo Ježiš je našou nádejou, cez jeho milosrdné Srdce prejdeme ako cez otvorenú bránu do neba" (Den. 1570).

© 2014, Mercy Pilgrim