Informácie

Dôležité praktické informácie pred púťou

Na púti sa môžu zúčastniť pútnici nad 18 rokov. Mladoletí sa môžu zúčastniť iba s rodičovským dovolením.

Denne prekonáme 25-36 km v premenlivom teréne, hlavne na asfaltovaných cestách. Počas celej cesty sa zriekneme fajčenia, alkoholu, počúvanie rozhlasu (mobilný telefón používame iba večer). Počas púte dodržiavame poriadok a disciplínu.

 

Vybavenie na túru: veľký ruksak, malý ruksak pre denné veci, dobre zaužívané topánky, prezúvky, spacák, čiapka proti slnku, prší plášť, doklady (preukaz totožnosti, študentský preukaz, zrdavotné poistenie), ruženec, baterky, karimatka.

 

Oblečenie: hrubé a tenké ponožky, teplý sveter, tričká (s rukávom), košeľa, spodná bielizeň, skuňa alebo nohavice pod kolena (kvôli nábožneskému charakteru). Odporúča sa zabaliť aj sviatočné oblečenie, ktoré si môžete obliecť na posvätených miestach.

 

Iné: vlastné lieky, viazanie, obväz, čiastiace prostriedky, toaletný parier, k stravovaniu tanier, lyžica, fľaška, pohár, nožík.


Ubytovanie: Najčastejšie v školách, na podlahe v teločvičniach alebo učebniach (podľa možnosti ženy a muži zvlášť). Občas nás pozvú rodiny do svojich domov. Stanovať nebudeme, stan nie je potrebný.

 

V Krakove si rezervujeme ubytovanie v jednoduchom hoteli v blízkosti Baziliky. Každý sa zozhodne sám, ako dlho zostane v Krakove, púť sa skončí sv. Omšou.

 

Stravovanie: Zabezpečíme chlieb, maslo, zeleniny, čaj a vodu. Teplé jedlo denne raz (obed). Ostatné si každý zabezpečí sám, vlastným jedlom, nie všade bude možnosť nákupu!!!


Možnosť umývania sa: na konci dňa. V školách sú sprchcy.

 

Batožina sa dopraví každý deň nákladiakom na miesto ubytovania. Nesieme so sebou iba denné potreby (starvu, prší plášť, ruženec, fľaška, pohár).

 

Lekárske ošetrenie: na púti sa zúčastní aj lekár, kto v prípade potreby zabezpečí ošetrenie. Ak niekto berie lieky, má si doniesť so sebou potrebné množstvo. Prípadnú chorobu hláste lekárovi. Každý, kto kvôli choroby alebo z inej vážnej príčiny nevydrží dennú chôdzu, môže nastúpiť do auta a odcestovať na miesto ubytovania.

 

Cestovanie: do Hidasnémeti ako aj domov si každý zorganizuje svoju cestu sám. Púť sa končí posledný deň sv. omšou. Lístok späť z Krakova na vlak alebo autobus si kúpte podľa toho, ako dlho zostanete v Krakove. Cestovné poriadky si nájdete na www.cp.sk. Lístok sa oplatí zakúpiť vopred.

 

Poistenie: Každý si musí zaobstarať Európsku kartu poistenia, ktorou je rýchla pomoc v zahraničí zadarmo. Je povinné, aby každý mal aj jednoduché cestovné poistenie (pre prípady, ktoré nehradí EU-karta). Zaobstaranie obidvoch poistení je podmienkou účasti na púti!!!

 

Služby: My si musíme zorganizovať bezpečnú a obsažnú púť. Potrebujeme vzájomnú pomoc v týchto úlohách: vedenie spevu, riadenie dopravy, naloženie batožín, urobiť poriadok na miestach oddychu.

 

Prihlásenie sa a ďalšie informácie:

Marian Angelovič

Torysa 293

Tel. č. 0908 698 883

© 2014, Mercy Pilgrim